z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch

Đưa ra quyết
định giao dịch tốt hơn với các công cụ của chúng tôi

Nhận được kết quả tốt hơn và theo dõi lợi nhuận của bạn tăng lên baaawdng cách cập nhập các ngày và điều khoản giao dịch quan trọng.

Ngày lễ

Luôn cập nhập vào các ngày lễ trên toàn cầu có thể có ảnh hưởng đến giao dịch của bạn

Rollover

Rollover đang gia hạn thanh toán (xuất chi) của một vị thế mới cho đến ngày giao dịch tiếp theo.

Cổ tức

Hai ngày quan trọng nhất cần lưu ý là các ngày thanh toán tiền cổ tức cũ và thanh toán trực tuyến

Bảng chú giải

Sử dụng bộ sưu tập định nghĩa giao dịch rộng lớn này để hiểu thị trường tài chính

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn