z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Cổ phiếu

Cổ phiếu

Lợi nhuận cao nhất trong lịch sử

Chứng khoán là một loại bảo đảm cho phép các cổ đông nắm giữ một tỷ lệ tài sản và thu nhập của tập đoàn dưới dạng cổ tức. Thị trường chứng khoán là thị trường thứ cấp, có nghĩa là bạn không mua cổ phiếu trực tiếp từ một công ty, mà là từ một cổ đông hiện có. Một nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận thông qua đầu tư vào đúng công ty hứa hẹn tăng giá cổ phiếu và cổ tức thường xuyên.

Ưu điểm

Không giới hạn đầu tư

Dự đoán dễ dàng hơn

Dễ dàng mua và bán

Không có phí

Đòn bẩy tối đa 1:50

Thị trường toàn cầu

Điều kiện giao dịch

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn