z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Việc bảo vệ sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Vui lòng xem Tuyên bố về Chính sách Bảo mật sau, trong đó giải thích rõ ràng cách chúng tôi, tại ACE HOLDINGS LIMITED (“ACE HOLDINGS LIMITED”), thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ thông tin Khách Hàng của chúng tôi.

  Bằng cách mở một tài khoản, Khách hàng chấp thuận đồng ý thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của ACE HOLDINGS LIMITED như được giải thích bên dưới.

1. Thu thập thông tin cá nhân

  ACE HOLDINGS LIMITED thu thập thông tin cần thiết để mở, giao dịch và bảo vệ tài sản của bạn và bảo mật thông tin của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Năm vòng kết nối sẽ thu thập thông tin từ bạn và có thể trong một số trường hợp thu thập thông tin từ các ngân hàng và / hoặc các cơ quan tín dụng có liên quan và / hoặc các nguồn khác giúp chúng tôi mô tả các yêu cầu và sở thích của bạn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Thông tin mà ACE HOLDINGS LIMITED thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong mẫu đơn của bạn, như tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, nguồn thu nhập và tổng nguồn thu nhập của bạn … để dễ dàng đánh giá đơn của bạn. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cũng được sử dụng cho mục đích giao tiếp với bạn.
 • Thông tin về giao dịch: thông tin về khối lượng dự kiến và giá trị của các giao dịch của bạn với chúng tôi và thông tin về thu nhập được cung cấp để giúp xây dựng hồ sơ kinh tế của bạn.
 • Thông tin thẩm định: Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe. Điều này cũng bao gồm thông tin cơ bản mà chúng tôi nhận được về bạn từ hồ sơ công cộng hoặc từ các thực thể khác không liên kết với ACE HOLDINGS LIMITED.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NH N / OPT OUT

 • ACE HOLDINGS LIMITED chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo yêu cầu để cung cấp dịch vụ và bảo mật có chất lượng cho bạn. Thông tin này giúp cải thiện dịch vụ, tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web và cho phép chúng tôi thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi bổ sung có liên quan đến bạn và các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu và bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu này cho các mục đích đó.
 • Mặc dù bạn không bắt buộc phải cung cấp cho ACE HOLDINGS LIMITED bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu, vui lòng lưu ý rằng việc không làm như vậy có thể dẫn đến ACE HOLDINGS LIMITED không thể mở tài khoản của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là hiện tại, chính xác và đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn đã thay đổi.

3. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NH N

 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong ACE HOLDINGS LIMITED và các chi nhánh của nó và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc tố tụng pháp lý nào.
 • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký bản thân là một người sử dụng RosyFX được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập thông tin đăng ký của mình thông qua mật khẩu do bạn lựa chọn. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ dành cho bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai khác.
 • Thông tin đăng ký được lưu trữ an toàn trên các máy chủ an toàn mà chỉ những người có thẩm quyền mới được truy cập thông qua mật khẩu. ACE HOLDINGS LIMITED mã hóa tất cả thông tin cá nhân khi nó được chuyển đến ACE HOLDINGS LIMITED và do đó làm cho mọi nỗ lực cần thiết để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin như vậy.

4. CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TÁC

  ACE HOLDINGS LIMITED có thể chia sẻ thông tin với các đối tác, chi nhánh và liên minh trong trường hợp thông tin đó được yêu cầu hợp lý bởi liên kết đó để:

  • Mua thêm các sản phẩm và dịch vụ tương tự đáp ứng nhu cầu của bạn và được cung cấp theo cách thức hữu ích và có liên quan (chỉ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy); Và / hoặc
  • Tài khoản khách hàng.

5. CÁC BÊN THỨ BA LIÊN KẾT KHÔNG THAM GIA

 • ACE HOLDINGS LIMITED không bán, cấp phép, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba trừ khi được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.
 • ACE HOLDINGS LIMITED có quyền tiết lộ thông tin khi cần thiết cho các cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cơ quan thu nợ theo yêu cầu hợp lý để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ của chúng tôi, ACE HOLDINGS LIMITED có thể thu hút các bên thứ ba để giúp thực hiện các chức năng nội bộ nhất định như xử lý tài khoản, hoàn thành, dịch vụ khách hàng, khảo sát sự hài lòng của khách hàng hoặc các hoạt động thu thập dữ liệu khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin được chia sẻ cũng có thể được sử dụng để cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc kế toán cho ACE HOLDINGS LIMITED. Việc sử dụng thông tin chia sẻ được giới hạn trong việc thực hiện những điều trên và không được phép cho bất kỳ mục đích nào khác. Tất cả các bên thứ ba mà ACE HOLDINGS LIMITED chia sẻ thông tin cá nhân được yêu cầu để bảo vệ thông tin cá nhân đó phù hợp với tất cả các quy định có liên quan và theo cách tương tự như cách mà ACE HOLDINGS LIMITED bảo vệ giống nhau. ACE HOLDINGS LIMITED sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba mà họ cho là sẽ không cấp cho Khách hàng của mình mức độ bảo vệ bắt buộc.
 • Trường hợp bạn đã giới thiệu với chúng tôi bởi Người giới thiệu kinh doanh, Người giới thiệu kinh doanh như vậy có thể có quyền truy cập thông tin của bạn. Bạn bằng cách này rõ ràng và dứt khoát đồng ý chia sẻ thông tin với Người giới thiệu kinh doanh đó.
 • Bạn thừa nhận rằng để cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn cần chuyển thông tin ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu u và bạn đồng ý chuyển.

6. QUY ĐỊNH TIẾT LỘ

  ACE HOLDINGS LIMITED có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu luật pháp, quy định, cơ quan pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác thuộc thẩm quyền có thẩm quyền yêu cầu nhằm bảo vệ các quyền của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các thủ tục tố tụng như vậy. Việc tiết lộ như vậy sẽ xảy ra trên cơ sở ‘cần phải biết’, trừ khi có sự chỉ dẫn của cơ quan quản lý hoặc cơ quan nhà nước khác. Trong các trường hợp như vậy, ACE HOLDINGS LIMITED sẽ thông báo rõ ràng cho bên thứ ba về tính bí mật của thông tin.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  ACE HOLDINGS LIMITED không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các liên kết RosyFX và không kiểm soát việc sử dụng hoặc bảo vệ thông tin được cung cấp bởi Khách hàng hoặc được thu thập bởi các trang web đó. Bất cứ khi nào Khách hàng chọn liên kết đến một trang web đồng thương hiệu hoặc đến một trang web được liên kết, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp đăng ký hoặc thông tin khác. Xin lưu ý rằng thông tin đó được ghi lại bởi bên thứ ba và sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

8. SỬ DỤNG “COOKIES”

 • ACE HOLDINGS LIMITED sử dụng cookie để bảo đảm hoạt động giao dịch của bạn và để tăng cường hiệu suất của trang web RosyFX. Cookie được sử dụng bởi ACE HOLDINGS LIMITED không chứa thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác.
 • ACE HOLDINGS LIMITED có thể chia sẻ thống kê sử dụng trang web với các công ty quảng cáo có uy tín và với các công ty tiếp thị có liên quan. Thông tin được thu thập bởi công ty quảng cáo không phải là nhận dạng cá nhân.
 • Để quản lý và cải tiến trang web của RosyFX, ACE HOLDINGS LIMITED có thể sử dụng bên thứ ba để theo dõi và phân tích thông tin sử dụng và thống kê về khối lượng. Bên thứ ba có thể sử dụng cookie để theo dõi hành vi và có thể thiết lập cookie thay vì ACE HOLDINGS LIMITED. Các cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

9. BÁO CÁO QUYỀN TUYÊN BỐ

  Thỉnh thoảng, ACE HOLDINGS LIMITED có thể cập nhật Bản tuyên bố Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp ACE HOLDINGS LIMITED thay đổi cơ bản Bản tuyên bố về Chính sách Bảo mật này bao gồm cách chúng tôi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Tuyên bố về Chính sách Bảo mật sửa đổi sẽ được đăng trên trang web Khách hàng đồng ý chấp nhận đăng tải Báo cáo Chính sách Bảo mật sửa đổi trên trang web như thông báo thực tế cho Khách Hàng. Bất kỳ tranh chấp nào về Tuyên bố Chính sách Bảo mật của chúng tôi đều phải tuân theo thông báo này và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi. ACE HOLDINGS LIMITED khuyến khích Khách hàng kiểm tra lại và xem lại chính sách này một cách định kỳ để Khách hàng luôn biết được ACE HOLDINGS LIMITED thu thập thông tin nào, ACE HOLDINGS LIMITED sử dụng nó như thế nào và những người mà ACE HOLDINGS LIMITED có thể tiết lộ thông tin này.

10. THỎA THUẬN

 • Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật này và tôi xác nhận rằng tôi có toàn quyền và có thẩm quyền để bị ràng buộc bởi các điều khoản của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật này.
 • Đối với bất kỳ mối quan tâm khác xin vui lòng Liên hệ