z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Công cụ

Công cụ

Khám phá thị trường tài chính

Vì mọi người đều có một chiến lược khác nhau khi giao dịch, RosyFX cung cấp vô số công cụ tài chính cho các nhà giao dịch để tự lựa chọn. Chúng tôi có các dịch vụ để phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm các nhà giao dịch hoạt động trong ngày, những người thích thị trường thanh khoản cao hoặc thậm chí các nhà đầu tư kiên nhẫn với kế hoạchdài hạn. Điều cần thiết là nghiên cứu những gì mọi công cụ phải cung cấp về lợi thế và chọn những công cụ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Hàng hóa

Hàng hóa liên quan đến thương mại nguyên liệu thô hoặc các sản phẩm nông nghiệp chính trên toàn thế giới trên các sàn giao dịch hàng hóa.

Chỉ số

Thay vì dễ bị tổn thương trước sự biến động của một cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ các chuyển động của toàn bộ các lĩnh vực trên thị trường toàn cầu.

Cổ phiếu

Chứng khoán là một loại bảo mật cho phép các cổ đông nắm giữ một tỷ lệ tài sản và thu nhập của tập đoàn dưới dạng cổ tức.

Trái phiếu

Trái phiếu là chính phủ và công ty phát hành kho bạc và thường được coi là một khoản đầu tư dài hạn an toàn.

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn