z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Chỉ số

Chỉ số

Để đa dạng hóa danh mục đầu tư

Có được quyền truy cập vào toàn bộ các lĩnh vực của thị trường toàn cầu. Thay vì dễ bị tổn thương trước sự biến động của một cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ các chuyển động tăng và giảm của thị trường. Một chỉ số là trung bình của cổ phiếu của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế này. Điều tuyệt vời về các công cụ này là chúng đòi hỏi rất ít quản lý và cung cấp đa dạng hóa với một phần chi phí.

Ưu điểm

Tight Spreads

Max Leverage of 1:100

Weighted Distribution

Zero Fees

Binary Options

Portfolio Diversification

Điều kiện giao dịch

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn