z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Bảng chú giải

Bảng chú giải

Làm quen với
các điều khoản giao dịch

Sử dụng bộ sưu tập định nghĩa giao dịch rộng lớn này để hiểu thị trường tài chính

ADI
ADI đại diện cho chỉ số xu hướng trung bình. Chỉ số này được sử dụng như thước đo kĩ thuật về xu hướng mạnh hay yếu trên thị trường tài chính.
Giao Dịch Ẩn Danh
Nhà giao dịch có thể chọn không tiết lộ danh tính khi thực hiện đặt lệnh hay đặt giá trên thị trường thương mại.
Sự Tăng Giá Trị
Sự gia tăng giá trị tiền tệ của bất kỳ công cụ tài chính nào để đáp ứng với thị trường.
Kiếm Lời Chênh Lệch Giá
Việc mua và bán đồng thời một tài sản để tăng lợi nhuận với rủi ro tối thiểu.
Chào Bán
Giá thấp nhất người bán sẵn sàng bán tài sản tài chính, còn được gọi là chào giá.
Tài Sản
Công cụ mà một hợp đồng dựa trên. Đây có thể là một cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hàng hóa.
Chiến Lược Tài Sản
Một chiến lược đầu tư nhằm mục đích cân bằng rủi ro và lấy lợi nhuận bằng cách phân phối tài sản của danh mục đầu tư theo mục tiêu của nhà giao dịch và khả năng chịu rủi ro.
Đúng Giá
Thuật ngữ này đề cập đến _x005Fgiao dịch hoàn vốn , có nghĩa là nó không lợi nhuận hay thua lỗ.
Người Uỷ Thác
Một cá nhân được phép thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính thay mặt cho nhà giao dịch.
Đại Lý Uỷ Quyền
Đơn vị được xác nhận tham gia vào các giao dịch ngoại tệ.
Lệch Thị Trường
Sự diễn đạt khi giá mua hay bán lệch khỏi giá thị trường tài sản.
Các Đồng Tiền Ảo (Altcoin)
Thuật ngữ này đề cập đến tiền điện tử của thị trường thấp. Nó có nguồn gốc như là một thuật ngữ để mô tả tất cả các tiền điện tử "các đồng tiền ảo chọn lựa" khác với bitcoin.
Cặp Tiền Úc (Aussie)
Một thuật ngữ cho cặp tiền tệ AUD/USD.
Cán Cân Thanh Toán
Bản ghi theo dõi giao dịch thương mại của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.
Cán Cân Thương Mại
Sự khác biệt về giá trị giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.
Lãi Suất Ngân Hàng
Lãi suất mà ngân hàng trung ương của một quốc gia cho vay đối với các ngân hàng thương mại trong nước.
Biểu Đồ Cột
Một sơ đồ chung được sử dụng để nghiên cứu động thái giá của các cặp tiền tệ.
Tiền Tệ Gốc
Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Ngoại Hối. Khi trích dẫn các cặp tiền tệ, nó là loại tiền tệ đầu tiên mà bạn giao dịch giữa tiền tệ thứ cấp/báo giá. Ví dụ: EUR/USD - Euro là tiền tệ cơ bản và Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ báo giá.
Nhà Giao Dịch Bear
Một nhà đầu tư tin rằng giá của một tài sản cụ thể sẽ giảm và cố gắng thu lợi từ sự sụt giảm giá cổ phiếu.
Thị Trường Bear
Thị trường tài chính trong đó giá tài sản đang giảm, khuyến khích bán.
Trả Giá (Bid)
Giá bán của một tài sản tài chính cụ thể.
Chỉ Số Lớn
Hai hoặc ba chữ số đầu tiên của tỷ giá hoặc giá ngoại tệ.
Cổ Phiếu Blue Chip
Cổ phần của các công ty được thành lập tốt, được coi là một khoản đầu tư đáng tin cậy.
Hoà Vốn
Đây là thực hiện giao dịch không có lợi nhuận hoặc thua lỗ khi thực hiện một giao dịch.
Hiệp Định Bretton Woods
Một thỏa thuận cho một hệ thống tiền tệ quốc tế. Thỏa thuận này đã được ký kết vào năm 1944 tại Hoa Kỳ.
Nhà Môi Giới
Một người mua và bán tài sản tài chính với tư cách là một trung gian giữa các thương nhân bán lẻ và các tập đoàn tài chính đã thành lập.
Nhà Giao Dịch Bull
Một nhà đầu tư tin rằng giá của một tài sản cụ thể tăng mạnh và cố gắng kiếm lời từ việc tăng giá cổ phiếu.
Thị Trường Bull
Thị trường tài chính trong đó giá tài sản đang tăng, khuyến khích mua.
Khối Block
Một tập hợp dữ liệu xác định các giao dịch cùng diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau khi được xuất bản, các khối block không thể thay đổi và do đó được liên kết với các khối khác để tạo chuỗi dữ liệu.
Blockchain
Một hồ sơ của các giao dịch thực hiện bằng tiền điện tử được ghi lại theo thứ tự thời gian.
Bảng
Một thuật ngữ cho tiền tệ của Vương quốc Anh, viết tắt của Đồng Bảng Anh.
Lệnh Mua Giới Hạn
Lệnh mua đảm bảo bằng hoặc thấp hơn giá đã chỉ định.
Quyền Chọn Mua
Thỏa thuận cho phép người mua tùy chọn mua tài sản tài chính ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, người mua không bắt buộc phải mua tài sản.
CCI
CCI là viết tắt của chỉ số kênh hàng hóa Commodity Channel Index. Đây là một công cụ kĩ thuật giao dịch thường được sử dụng để đo lường khi một công cụ tài chính đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
CFD
CFD là viết tắt của Contract for Difference. Đây là một hợp đồng giữa một nhà đầu tư và một tổ chức đầu tư. Vào cuối hợp đồng, các bên liên quan đến việc trao đổi chênh lệch tiền tệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của công cụ tài chính liên quan trong hợp đồng.
Hoa Hồng
Một khoản phí trả cho công ty môi giới thực hiện một giao dịch.
Hàng Hoá
Thuật ngữ đề cập đến nguyên liệu thô bao gồm kim loại quý, dầu và cà phê.
Các Cặp Hàng Hoá
Các cặp ngoại hối có tương quan chặt chẽ với biến động hàng hóa trên thị trường tài chính toàn cầu. Ba cặp này là USD/CAD, AUD/USD và NZD/USD.
Đồng Tiền Đối Ứng Counter Currency
Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Ngoại hối. Khi trích dẫn các cặp tiền tệ, nó là loại tiền tệ thứ hai mà bạn so sánh với đồng tiền cơ bản.
CPI
CPI là chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index. Một phép đo thống kê kiểm tra những thay đổi trong sức mua của một đồng tiền và tỷ lệ lạm phát.
Giao Dịch Tiền Tệ Chéo
Một giao dịch liên quan đến hai hoặc nhiều loại tiền tệ được giao dịch cùng một lúc.
Tiền Tệ
Một tài sản tài chính có thể được giao dịch, thường theo cặp.
Giao Dịch Tiền Tệ
Việc trao đổi một loại tiền tệ với một đồng tiền khác.
Tập Trung Hoá
Bất kỳ hệ thống nào được kiểm soát bởi các bên đáng tin cậy, chẳng hạn như các ngân hàng hoặc phát hành tiền. Tất cả các tài sản tài chính khác với tiền điện tử đều có thị trường tập trung.
Cáp Cable
Một thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối cho cặp tiền tệ GBP/USD (Bảng Anh và Đô la Mỹ).
Tương Quan
Một thuật ngữ thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều tài sản độc lập.
Ngày Giao Dịch
Đây là khi các lệnh trên thị trường được mở và đóng cửa trong cùng một ngày, thay vì giữ qua đêm.
Phân Cấp
Tiền điện tử đã cho phép phân cấp thị trường. Không giống như tất cả các tài sản tài chính khác, tiền điện tử không cần phải được giao dịch bởi một bên đáng tin cậy.
Thâm Hụt
Điều này xảy ra khi các khoản nợ (lỗ) vượt quá tài sản (lợi nhuận).
Nhà Giao Dịch Demo
Một tài khoản sử dụng tiền ảo, cho phép một nhà đầu tư tiềm năng thích nghi với giao dịch trên thị trường trước khi đầu tư tiền thật.
Khấu Hao
Việc giảm giá trị tiền tệ của bất kỳ công cụ tài chính nào để đáp ứng với thị trường.
Phái Sinh
Hợp đồng tài chính có giá trị phát sinh từ tài sản _x005Fước tính.
Cổ Tức
Một phần lợi nhuận của công ty được trả cho các cổ đông theo lịch thường xuyên.
DAX
Chỉ số chứng khoán hàng đầu của Đức được gọi là Deutsche Aktien Exchange, hoặc DAX.
Bàn Giao Dịch
Đây là nơi một đại lý thực hiện các giao dịch.
Độ Sâu Thị Trường
Khối lượng lệnh mua và bán mở cho một cặp tiền tệ cụ thể tại một thời điểm cụ thể.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
Phần lợi nhuận của công ty được phân bổ cho mỗi cổ phần của cổ phiếu phổ thông.
Nhà Môi Giới ECN
ECN là viết tắt của mạng truyền thông điện tử Electronic Communication Networks. Nhà môi giới ECN là một chuyên gia tài chính sử dụng ECN để cho phép khách hàng truy cập trực tiếp vào các thị trường.
Chuyên Gia Tư Vấn
Một robot giao dịch tự động trong nền tảng giao dịch cho phép các quy trình phân tích và giao dịch được thực hiện với kiểm soát thủ công hạn chế.
Thời Gian Hết Hạn
Ngày và giờ mà giao dịch liên quan đến công cụ tài chính hết hạn.
Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB)
Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của các quốc gia đã sử dụng đồng Euro làm tiền tệ.
Ngoại Lai
Đồng tiền ngoại lai là những loại tiền được giao dịch ít hơn so với các loại tiền tệ chính.
Dữ Trữ Liên Bang
Ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát hệ thống tài chính của đất nước. Đây là sự tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới.
Kĩ Thuật Fibonacci
Một công cụ kỹ thuật phổ biến được các nhà phân tích sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các số chính.
Lệnh Fill
Hành động thực hiện một giao dịch trên một nền tảng giao dịch.
Công Cụ Tài Chính
Các tài sản được sử dụng trong một giao dịch. Đây có thể là một cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa.
Trì Trệ
Điều này mô tả một tình huống khi một nhà giao dịch không có bất kỳ lệnh nào đang chạy trên thị trường.
Ngoại Hối
Một thuật ngữ trao đổi ngoại hối.
Phân Tích Cơ Bản
Một phương pháp phân tích thị trường được sử dụng để đánh giá các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố định tính và định lượng khác có ảnh hưởng đến hiệu suất của một công cụ tài chính cụ thể.
Fiat
Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các loại tiền tệ truyền thống trái ngược với tiền điện tử.
FUD
FUD là từ viết tắt của từ sợ hãi Fear, không chắc chắn uncertainty và nghi ngờ doubt. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch để tham khảo thái độ tiêu cực xung quanh tiền điện tử.
Gap
Chênh lệch giá trị giữa giá đóng cửa của một kỳ giao dịch và giá mở của kỳ giao dịch sau.
GDP
GDP là viết tắt của Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Gross Domestic Product. Nó xác định tổng giá trị dịch vụ của một quốc gia và hàng hóa được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể và được sử dụng để đánh giá tình trạng kinh tế của một quốc gia.
GTC
GTC là viết tắt của Good Till Cancelled. Đây là một lệnh để mua hoặc bán một tài sản tài chính cụ thể ở một mức giá cụ thể, chỉ có hiệu lực cho đến khi một nhà giao dịch chọn hủy nó.
Phương Pháp Hedging
Một chiến lược được sử dụng để giảm rủi ro thua lỗ khi giao dịch trên thị trường tài chính.
Thuật Ngữ In the Money
Một cụm từ để mô tả một thương nhân tạo ra lợi nhuận.
Chỉ Số
Một trọng số trung bình của giá cổ phiếu được chọn trước sử dụng để đo lường một phần của thị trường chứng khoán. Một số chỉ số phổ biến là NASDAQ, Dow Jones và S&P 500.
Lạm Phát
Việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia, điều này sẽ làm giảm giá trị mua của đồng tiền quốc gia đó.
Tỷ Giá Liên Ngân Hàng
Lãi suất cho các khoản vay mà một ngân hàng sẽ cung cấp cho một ngân hàng khác.
Ký Quỹ Ban Đầu
Khoản tiền gửi đầu tiên mà khách hàng nạp, sau đó xác định mức giao dịch tối đa của họ.
Yêu cầu ký quỹ ban đầu
Số tiền tối thiểu cho một khoản tiền gửi để được thực hiện lệnh giao dịch.
Lãi Suất
Lệ phí trả cho việc vay tiền. Lãi suất dao động khi chúng bị ảnh hưởng bởi Ngân Hàng Trung Ương và lạm phát.
Môi Giới Được Giới Thiệu
Một nhà môi giới có mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, nhưng ủy thác các giao dịch và giao dịch cho một nhà môi giới khác.
Yên Nhật
Đồng Tiền Nhật Bản
Jobber
Một thuật ngữ được sử dụng cho một nhà giao dịch có ý định kiếm lợi nhuận tích lũy bằng cách mở và đóng các lệnh ngắn hạn.
Lệnh Kill
Một đơn đặt hàng không thể khớp thị trường sẽ bị hủy hoặc bị giết.
Kiwi
Một thuật ngữ cho Đô la New Zealand.
Chỉ Số Trì Trệ
Thống kê hiện thị thay đổi sau khi xu hướng trong nền kinh tế đã bắt đầu thay đổi.
Chỉ Số Dẫn Dắt
Thống kê giúp dự báo xu hướng hiệu quả kinh tế của một quốc gia.
Đòn Bẩy
Một công cụ tài chính cho phép một nhà đầu tư tham gia vào thị trường vượt quá vốn ban đầu của họ.
Thanh Khoản
Mức độ mà một tài sản có thể được mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đến giá của nó.
Lênh Mua
Mở một lệnh mua trên thị trường được gọi là "đặt lệnh mua
Lệnh Giới Hạn
Một cách để mua hoặc bán một tài sản một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
Biểu đồ đường
Một loạt các đường kết nối nhiều mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Lot
Số lượng đơn vị tiêu chuẩn cần thiết để giao dịch một tài sản tài chính, được xác định để trao đổi.
Ký Quỹ
Số lượng tiền gửi cần thiết để đảm bảo các lệnh đang chạy trên thị trường được duy trì hoạt động.
Tài Khoản Ký Quỹ
Một tài khoản được cung cấp bởi các nhà môi giới cho phép các nhà đầu tư mua chứng khoán vay vốn.
Gọi Ký Quỹ
Yêu cầu được đưa ra bởi một nhà môi giới để nhà giao dịch thực hiện một khoản tiền gửi bổ sung bù đắp những tổn thất có thể xảy ra.
Nhà Cái
Một hãng môi giới mua và bán tài sản tài chính tạo tính thanh khoản cho thị trường.
Giá Thị Trường
Giá hiện tại của một tài sản tài chính đang được giao dịch trên thị trường.
Rủi Ro Thị Trường
Rủi ro tiềm ẩn có thể thua lỗ khi đầu tư vào một tài sản cụ thể.
Của Tôi Mine và Của Bạn Yours
Điều khoản được sử dụng để mô tả ý định mua hoặc bán. "Của tôi" được sử dụng khi mua và "của bạn" được sử dụng khi bán.
Thị Trường Tiền Tệ
Một phân khúc của thị trường tài chính liên quan đến các giao dịch của tài sản tài chính có kỳ hạn nhanh và thanh khoản cao.
Moving Acerage Convergence Divergence (MACD)
Một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường.
Khai Thác/Đào
Nhiệm vụ của Khai Thác là giữ an toàn cho các blockchain bằng cách xác nhận các giao dịch và mốc thời gian.
Đòn Bẩy Tối Đa
Số lượng đòn bẩy lớn nhất có sẵn theo khoản tiền gửi ban đầu.
MetaTrader4
Nền tảng giao dịch tiên tiến được sử dụng để cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch với nhiều tài sản tài chính.
Chính Sách Tiền Tệ
Chính sách liên quan đến lãi suất và cung ứng tiền được đặt ra bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia cụ thể.
Trung Bình Động
Một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để lọc ra những bất thường để cho phép tập trung vào thống kê trung bình của đường cong ban đầu.
NASDAQ
Sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ.
Nhiễu Tạp
Sự bất thường trên thị trường gây khó khăn cho việc tập trung vào thống kê trung bình được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.
NYSE
Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York
NFP
Viết tắt bảng lương phi nông nghiệp Non Farm Payroll. Một báo cáo hàng tháng được thực hiện bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ, được sử dụng để xác định tình trạng của thị trường lao động, ngoại trừ nông dân.
Lệnh Lời Net
Giá trị của một lệnh sau khi trừ khoản đầu tư ban đầu.
Nhà Giao Dịch Tin Tức
Một nhà giao dịch ra các quyết định đầu tư dựa trên tin tức toàn cầu tác động đến thị trường.
NOK
Biểu tượng tiền tệ cho Krone Na Uy.
NZD
Biểu tượng tiền tệ cho Đô la New Zealand.
Lệnh Mở
Một lệnh đang chạy trên thị trường cho đến khi nhà giao dịch chọn đóng nó.
Lệnh
Một yêu cầu cho một nhà môi giới để thực hiện một giao dịch công cụ tài chính với giá đặt trước.
Hết Tiền
Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả thua lỗ trong giao dịch.
Lệnh Qua Đêm
Một lệnh được giữ cho đến ngày giao dịch tiếp theo.
Giao Dịch Quá Khả Năng
Thói quen mạo hiểm khi tham gia vào các giao dịch quá mức mà không có nghiên cứu thích hợp.
Đặt Giá
Mức giá được đặt bởi một người bán sẵn sàng bán.
Lựa Chọn
Cơ hội, nhưng không phải là nghĩa vụ, để thực hiện một giao dịch liên quan đến một tài sản.
Oscillators
Các công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng một chỉ số dao động giữa quá mức mua và bán, được sử dụng để thể hiện tín hiệu mua và bán.
Hủy Lệnh khác (OCO)
Hai giao dịch được gửi cùng một lúc, khi đó một giao dịch hoàn thành sẽ tự động hủy giao dịch kia.
Thanh Toán
Tổng số tiền kiếm được từ một giao dịch thành công.
PIP
Viết tắt cho Percentage In Point. Đơn vị đo lường nhỏ nhất được sử dụng trong giao dịch Forex để xác định tỷ giá hối đoái giữa nhiều loại tiền tệ.
Nền Tảng
Hệ thống được sử dụng để thực hiện các giao dịch cung cấp bởi một công ty môi giới.
Hệ Số Giá Trên Lợi Nhuận (P/E)
Hệ Số được sử dụng để định giá một công ty bằng cách so sánh giá cổ phiếu hiện tại của nó với thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Giá Trị Gốc
Vốn khởi đầu mà nhà giao dịch đầu tư cho các giao dịch trên thị trường tài chính.
Đặt Lệnh
Một thỏa thuận cho phép người bán tùy chọn bán một tài sản tài chính ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể. Người bán tuy nhiên không bắt buộc phải bán tài sản.
Key Cá Nhân
Chữ ký điện tử được sử dụng để mở khóa ví tiền điện tử và ký giao dịch.
Key Công Khai
Mã số tiền điện tử được đưa ra khi yêu cầu thanh toán.
Đẩy Giá và Hạ Giá
Quá trình thổi phồng giá trị tài sản bằng cách mua một số lượng lớn với hy vọng những người khác sẽ làm theo. Theo đó, người mua ban đầu sẽ bán tài sản của họ với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ giá tăng cao.
Nới Lỏng Định Lượng
Một phương pháp được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương để khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Điều này được thực hiện bằng cách mua chứng khoán chính phủ để tăng vốn và thanh khoản trong các tổ chức tài chính.
Báo Giá Tiền Tệ
Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Khi báo giá các cặp tiền tệ, đó là loại tiền tệ thứ hai mà bạn giao dịch so với loại tiền đầu tiên.
Báo giá
Giá gần đây nhất mà người mua và người bán đã đạt thỏa thuận.
Tỷ Giá
Tỷ giá/tỷ giá hối đoái là giá so sánh của loại tiền này với loại tiền khác.
Hoàn Tiền
Phần lãi hoặc cổ tức trên một tài sản được trả lại cho nhà đầu tư khi kết thúc giao dịch.
Chỉ Số Kỹ Thuật (RSI)
Một chỉ số kỹ thuật đo lường nếu một công cụ tài chính đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
Vốn Rủi Ro
Mức độ của một khoản tiền gửi mà một nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm.
Robot
Phần mềm cho biết khi nào nên mở hoặc đóng một lệnh trên thị trường.
Rollover
Hành động thay đổi hợp đồng rollover trước ngày hết hạn, với một hợp đồng mới. Sự khác biệt về giá giữa hai hợp đồng được điều chỉnh.
Mức Kháng Cự
Giá mà tại đó một tài sản tài chính đạt đỉnh, trước khi nhiều nhà đầu tư quyết định bán tài sản.
Quản Lý Rủi Ro
Một hoặc nhiều chiến lược được sử dụng để giảm rủi ro tài chính khi giao dịch trên thị trường tài chính.
Chiến Lược Nhỏ Scalping
Một chiến lược được sử dụng bởi các nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn nhỏ, tìm cách tăng lợi nhuận của họ _x005Fbằng cách kết hợp nhiều khoản lời nhỏ.
SEC
Viết tắt của Ủy ban Chứng Khoán và Sàn Giao Dịch Hoa Kỳ.
Bảo Mật
Bất kì tài sản tài chính nào cũng được giao dịch.
Lệnh Bán
Mở một lệnh bán trên thị trường được gọi là "Đặt Lệnh Bán"
Trượt Gía
Chênh lệch giá giữa một tài sản khi hiển thị giá trị và giá trị chính xác khi giao dịch xảy ra.
Giá Giao Dịch
Giá hiện tại một tài sản có thể được mua hoặc bán trên thị trường.
Chênh Lệch
Sự khác biệt về giá trị giữa giá bán và giá mua của một tài sản tài chính.
Ngẫu Nhiên
Một chỉ số dao động được sử dụng để xác định sự thay đổi giá của tài sản tài chính từ thời điểm kết thúc đến thời điểm tiếp theo.
Cổ Phiếu
Một cổ phần trong quyền sở hữu của công ty và các tài sản và nguồn thu liên quan.
Lệnh Cắt Lỗ
Một lệnh được đưa ra bởi một nhà môi giới để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư bằng cách bán cho họ khi đạt đến một mức giá nhất định.
Giá Cố Định
Giá trị của tài sản khi được mua hoặc bán.
SWAP
Quá trình trao đổi giá trị tài sản của một nhà đầu tư với tài sản của nhà đầu tư khác.
Uỷ Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC)
Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ quản lý ngành chứng khoán quốc gia, thị trường chứng khoán và đại lý chứng khoán điện tử.
Satoshi
Tương đương với vị trí thập phân thứ tám, đây là đơn vị nhỏ nhất của bitcoin.
Lệnh Chờ Bán Giá Cao
Hoạt động giới hạn giá trên một giao dịch.
Chờ Bán Giá Thấp
Một lệnh giới hạn để thực hiện lệnh mua khi giá mua thấp hơn giá thị trường hiện tại.
Lệnh Bán
Bán trước và mua sau để tạo ra lãi hoặc lỗ từ chênh lệch.
Spot
Lấy giá trị của ngày hiện tại và bán ở mức giá đó, nhưng được giải quyết trong vòng 2 ngày.
Đồng Bảng Anh
Một tên cho Bảng Anh (GBP), còn được gọi là bảng Anh.
Mua Giá Cao
Một lệnh để mua khi giá tiền tệ cao hơn thị trường hiện tại.
Phân Tích Kỹ Thuật
Nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ để tiên đoán tương lai của các công cụ tài chính.
Nhà Giao Dịch
A person who invests in transactions on the markets.
Công cụ Trailing Stop Loss
Khả năng tự động điều chỉnh ngưỡng giá giới hạn để gần với giá thị trường thuận lợi hơn.
Ngày Giao Dịch
Thời điểm giao dịch tài sản xảy ra.
Kiếm Lời
Một loại lệnh giới hạn xác định giá cụ thể để đóng một lệnh đang chạy để thu lợi nhuận.
Nền Tảng Giao Dịch
Một phần mềm được sử dụng bởi các nhà đầu tư để giao dịch ngoại hối.
Giao Dịch
Quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản tài chính giữa người mua và người bán.
Xu Hướng
Định hướng chung của thị trường.
Định Giá Thấp
Nếu tỷ giá hối đoái không vượt quá sức mua của nó, nó được coi là bị định giá thấp.
Tỷ Lệ Thất Nghiệp
Tỷ lệ người trong lực lượng lao động không có việc làm.
Đô La Mỹ
Đồng Tiền của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Ngày Giá Trị
Ngày chốt cuối cùng được quyết định bởi các bên liên quan đến một thỏa thuận tài chính.
Ký Quỹ Biến Đổi
Số tiền thêm cần thiết để cấu thành tổn thất khi số dư của người môi giới giảm xuống dưới mức tối thiểu bắt buộc.
Biến Động
Phép đo được sử dụng để mô tả sự biến động giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể.
Chuyển Khoản
Quá trình chuyển tiền bằng điện tử từ tổ chức tài chính này sang tổ chức tài chính khác.
Nhóm Ngân Hàng Thế Giới
Một tổ chức hỗ trợ cung cấp tư vấn tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển trên toàn thế giới.
Nơi lưu trữ tiền điện tử. Có năm loại ví tiền điện tử; ví phần mềm, ví di động, ví web, ví giấy và ví phần cứng.
Thị Trường Biến Động Whipsaw
Biến động giá diễn ra đảo chiều nhanh và sắc
X
Mô tả một quỹ tương hỗ, đây là một biểu tượng cổ phiếu NASDAQ.
XE
Viết tắt của Xpress Engine. Một trang web tài chính nổi bật cung cấp các công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch.
XAG
Biểu tượng tiền tệ cho kim loại bạc quý. Bạc có thể được sử dụng trong các trao đổi tài chính và thường duy trì mức giá cao.
XAU
Biểu tượng tiền tệ cho vàng.
XAU/USD
Tỷ giá vàng (XAU) với đô la Mỹ (USD) có thể được theo dõi trực tuyến và luôn thay đổi.
Đường Cong Lãi Suất Trái Phiếu
Việc sử dụng biểu đồ để thể hiện mối tương quan giữa lãi suất và thời gian rollover của tài sản nợ với nhà giao dịch.
ZAR
Biểu tượng tiền tệ cho Rand Nam Phi.
Zero-Bound
Khi lãi suất gần bằng không phần trăm, khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong việc đo lường sự mở rộng của nền kinh tế.

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn