z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Hàng hóa

Hàng hóa

Cho tính minh bạch cao

Hàng hóa liên quan đến thương mại nguyên liệu thô hoặc các sản phẩm nông nghiệp chính như Lúa mì, Kim loại và Cà phê trên khắp thế giới trên các sàn giao dịch hàng hóa. Cách giao dịch hàng hóa phổ biến nhất là thông qua hợp đồng tương lai, hợp đồng mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể với giá được xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Giao dịch hàng hóa giúp ổn định danh mục đầu tư của bạn vì sự biến động giá của chúng thường trái ngược với cổ phiếu.

Ưu điểm

Lợi nhuận thấp

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Minh bạch

Thị trường 24 giờ

Đòn bẩy tối đa 1: 100

Không có phí

Điều kiện giao dịch

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn