z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Trái phiếu

Trái phiếu

Đối với lãi cố định

Trái phiếu là tiền chính phủ và công ty phát hành kho bạc và thường được coi là một khoản đầu tư dài hạn an toàn. Trái phiếu cho phép bạn nhận được thu nhập thường xuyên dưới dạng lãi suất cố định. Toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả cho bạn vào ngày đáo hạn trái phiếu, cộng thêm cho bạn tiền lãi hàng năm. Trái phiếu, hoặc nghĩa vụ, cung cấp cho bạn sự ổn định mà các khoản đầu tư khác không thể.

Ưu điểm

Thu nhập dự đoán

Bảo tồn tiền bạc

Nguy cơ thấp

Không có phí

Đòn bẩy tối đa 1: 100

Lãi cố định

Điều kiện giao dịch

Làm thế nào để bắt đầu

1
2
3

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Điền các thông tin cá nhân chi tiết và mở một tài khoản với RosyFX

Xác minh

Quét và gửi cho chúng tôi các tài liệu xác minh tài khoản của bạn

Nạp tiền

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và gửi số tiền tối thiểu bắt buộc hoặc nhiều hơn